Naturalesa, clima i paisatges

Gaudeix del clima i els paisatges

Un dels espais més valuosos i emblemàtics de l’Illa de Mallorca és la Serra de Tramuntana. El reconeixement als seus valors naturals i Culturals li va valer ja l’any 1972 la declaració com a Paisatge Pintoresc; més tard, en el 2007 va ser declarat Espai Natural Protegit amb la figura de Paratge Natural i finalment la UNESCO li va conferir el títol de Patrimoni Mundial l’any 2010. Escorca es troba en el centre de la Serra, sent el municipi que abasta més extensió.

La diversitat del paisatge, amb frondosos alzinars, assolellades pinedes, canyissars, olivars, etc. i la varietat d’hàbitats afavoreixen una elevada biodiversitat. Un dels aspectes més destacables és la riquesa en espècies animals i vegetals endèmiques.

Fauna

A la Serra de Tramuntana s'han descrit més de 4200 espècies d'animals, plantes i fongs.

Espais naturals

A Escorca trobem deu espais naturals protegits, alguns amb àmbits coincidents.

Finques públiques

El terme municipal d'Escorca és el que alberga més finques de titularitat pública.

Àrees recreatives

El terme municipal d'Escorca compta amb sis àrees recreatives gestionades per l'Institut Balear de la Naturalesa (IBANAT).

Flora i vegetació

A Escorca es conserven els alzinars més extensos de Mallorca, com el de Son Massip.

Micología

Centenars de persones acudeixen a buscar bolets en la temporada micològica provinents de tots els municipis de Mallorca.

Observació dels ocells

Escorca reuneix alguns dels millors llocs de l'illa per a l'observació d'ocells.

Miradors paisatgístics

El visitant pot gaudir d'alguns dels més impressionants paisatges de la serra.

Català